- din forbindelse til kunderne

UCONNECT ApS har opnået
en
AAA kreditvurdering
Yderligere information på www.soliditet.dk

       
  Ti-punkts opskrift på succesfuld eksport    
  Af Jens Uggerhøj    
 

Dette dokument er skrevet med henblik på at opsamle og videregive mange års erfaringer med udvikling og igangsættelse af eksportaktiviteter.

Alle virksomheder er forskellige på næsten alle punkter og derfor skal nedenstående ”opskift” viderebearbejdes individuelt således, at den enkelte virksomhed udvikler sin helt egen succesfulde eksportstrategi.

Overvejelser og relevante spørgsmål i forbindelse med igangsættelse af eksportaktiviteter

- Hvorfor ønsker du eksport? - herunder motiver og forudsætninger

- Er din virksomhed eksportparat?

- Hvilke krav stilles der til dit produkt?

- Hvilke kompetencer kræves det af dig og dine medarbejdere?

Vigtige "ingredienser" til et succesfuld resultat er et individuelt "blandingsforhold" mellem en del Ressourcer, en del Virksomhed og en del Produkt.

____________________________________________

De ti punkter:

1. Proof of concept
Et godt udgangspunkt er, at dit produkt er testet og afprøvet på det danske marked. Hvis et produkt ikke er succesfuldt herhjemme, hvorfor skulle det så blive det i udlandet? Referencer fra nuværende kunder er solide og gode salgsargumenter - jo flere des bedre! En god og velskrevet historik og dokumentation af produktet er vigtige elementer, og kræver produktet myndighedsgodkendelser m.v., skal man være forberedt herpå.

2. Skalerbart produkt
Produktet eller løsningen skal kunne produceres / genbruges i et vist antal, således det er muligt at afsætte det samme produkt eller lignede gennem flere distributionskanaler
3. Nødvendig kapital
Eksportaktiviteter er en langsigtet investering og det kan tage lang tid at få første ordre i hus. Tilstrækkelig økonomisk ballast er derfor en nødvendighed for at kunne opretholde en langsigtet strategi.  

4. Kompetencer
Succesfuld eksport skabes gennem et godt teamwork blandt medarbejderne. Personer, der arbejder med eksport skal have mange forskellige kompetencer. Udover et godt købmandskab består et godt ”salgsgen” blandt andet af følgende:
- en forståelse for nye kulturer
- evnen til at omstille sig
- være fokuseret
- have en god produktforståelse
- gode menneskelige egenskaber 

5. Fokus og Vilje
Det er vigtigt, at du stiller skarpt på nogle få nye markeder.
Koncentrer indsatsen omkring et overskueligt antal nye markeder. Selvom der kun gøres en lille investering på et marked, er den tabt, hvis ikke du følger op og er vedholdende. Eksport er en disciplin, der kræver styrke og vilje.
Betingelserne er ikke altid som på hjemmemarkedet – du skal derfor yde en ekstra indsats over en længere periode, når du entrerer nye markeder.    
6. Netværk
Mange nye kunder og samarbejdspartnere kan findes igennem netværk. Det er derfor vigtigt at deltage aktivt i relevante møder og arrangementer – husk at opsøge mulighederne, de kommer ikke af sig selv.  
7. Klare budskaber
Klare og simple budskaber, i forbindelse med præsentation og markedsføring, er særdeles vigtigt for at fremme forståelsen blandt fremmede mennesker med forskellige baggrunde og kulturer.
EFU modellen – et simpelt, men effektivt værktøj: Egenskaber, Fordele og Udbytte - med fokus på hvilket udbytte kunderne får af produktet.
8. Prissætning
Det er vigtigt at prisen sættes således, at der er mulighed for at tjene penge på såvel kort som på lang sigt. De økonomiske omkostninger i forbindelser med eksportaktiviteter kan være høje, hvorfor du også skal sætte salgsprisen herefter, således der også er mulighed for at servicere de nye globale kunder.
9. Kontrakter
Sørg altid for at have egen samarbejdsaftale / kontrakt klar. Ikke i alle tilfælde lykkes det, men det er et godt udgangspunkt.
  10. Kunder
Kunderne er selvfølgelig det vigtigste element. Har du styr på de 9 ovenstående punkter, og kan du arbejde målrettet på identificering og udvikling af kunderne, er vejen til et succesfuld eksporteventyr ganske tæt på.

 
Eksportens ”SYV DØDSSYNDER”

At mangle klare og langsigtede målsætninger med eksport
 
At tænke kortsigtet

At gå passivt til værks

At vælge den forkerte distributionskanal

At undervurdere behovet for kapital

Flaskehalse i produktion, udvikling og administration

At sprede eksporten til for mange markeder

 

Andre vigtige overvejelser i forbindelse med eksportaktiviteter

Produktions- og lagerkapacitet

Underleverandører

Produkt tilpasning, - dok. og - godkendelse

Intern IT styring

Konkurrencesituationen

Kundesegment / distributionskanal

Levering, forpakning og forsendelse

INCOTERMS & COMBITERMS

Told & moms

Budget og budgetkontrol

 

 

 

UCONNECT ApS
Niels Jernes Vej 10, DK-9220 Aalborg E
Telephone +45 7020 7650
Fax +45 9635 4599
E-mail:
info(a)uconnect.dk


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\JENS\Documents\UCONNECT\WWW\www ver09\LinkedIn-logo.png  Profil

Download UCONNECT brochureblad
Copyright © 2012 UCONNECT ApS