- din forbindelse til kunderne

UCONNECT ApS har opnået
en
AAA kreditvurdering
Yderligere information på www.soliditet.dk

     
  Klumme  
  Af Jens Uggerhøj

 

 

Jyllandskorridoren vil stadig være den korteste og vigtigste vej fra Skandinavien til kontinentet

Der skrives og tales i mange medier om at Femern-forbindelsen bliver den korteste vej mellem Skandinavien og kontinentet. Danmark er allerede landfast med kontinentet og denne korridor i Jylland er og bliver den vigtigste trafikåre mellem Skandinavien og resten af Europa.

Jyllandskorridoren er Danmarks vigtigste trafikåre
Jyllandskorridoren er Danmarks vigtigste trafikåre og det bliver den ved med at være, når vi ser på de fremtidige prognoser af godsmængder. Måler man på godsmængde, så skal man huske på, at godt 80% af de danske varer, der transporteres på det danske vejnet er produceret i Jylland.

Rent erhvervsmæssigt hænger Jylland mere sammen med Tyskland end med Sjælland. Der kører 6-7 gange mere gods over grænsen til Tyskland sammenlignet med over Storebælt! Derfor er det meget vigtigt at der også investeres i infrastruktur i Jylland og det nord/vestlige Slesvig-Holsten. Jyllandskorridoren er i dag det vigtigste bindeled mellem de nordiske lande og resten af Europa pga. import af råvarer der bliver importeret og forarbejdet og sendt videre sydpå.

Kontinuerligt bybånd langs Jyllandskorridoren
Langs Jyllandskorridoren ligger der en lang perlerække af større byer, der er i dag danner et by- og erhvervsbånd hele vejen fra Hirtshals og Frederikshavn ned til Hamborg. Folk bor det ene sted og pendler i stort omfang nord og syd på korridoren. Der har således altid været en naturlig udveksling af varer, arbejdskraft og nord-syd siden Hærvejen/Oksevejens opstod. Engang var Slesvig og Holsten landsdele i Kongeriget Danmark og Flensborg og Altona var vigtige byer handels og erhvervsmæssigt. Den samme sammenhængende bybånd findes ikke på Femernkorridoren, som er en relativ ny opfindelse uden den samme perlerække af byer.   

Trafikmængden over Kielerkanalen er og vil altid være langt større end over Femern Bælt og Femernsund
Det kan undre os at Slesvig-Holstens Minister for Erhverv, Arbejde, Transport og Teknologi d. 9. sep. på NDR udtaler, at Rader Hochbrücke E45/A7 prioriteres efter Femern Bælt og Femernsund forbindelserne E47/B207-A1. Den vitale bro over Kielerkanalen ved Rendsborg vil have fart- og vægtrestriktioner mange år ud i fremtiden, hvilket er en uholdbar og kritisabel situation, især sat op imod alle de penge, lastbiler der kommer fra Jylland betaler i MAUT, for at køre på de tyske motorveje. En max. hastighed på 60 km/t, overhalingsforbud, minimum 25m mellem hver lastbil også ved kødannelse gælder for alle lastbiler over 7,5 tons fra d. 15. sep. 2014. Nødsporet afspærres og ingen transporter på over 84 tons

 

må passere broen. Den gennemsnitlige årsdøgntrafik på Rader Hochbrücke nærmer sig 50.000 køretøjer hvoraf ca. 12% er lastbiler. Til sammenligning viser prognoserne at Femernsundbroen med en ny Femern Bælt forbindelse vil have en årsdøgnstrafik på ca. 18.000 køretøjer i 2025. Set i den sammenhæng er virker ministerens prioritering ude af proportioner. Frem mod 2030 vil trafikken vokse med ca. 15% og godstrafikken alene med 30-35%.

Anlæg en ny parallelbro hurtigst muligt – ellers brækker Jyllandskorridoren over.
I stedet for at udskyde beslutningen med sammenblanding af en ny jernbanetunnel under Kielerkanalen ved Rendsborg, bør der straks planlægges at bygge en ny bro parallelt med den eksisterende E45/A7, der midlertidigt anvendes i begge retninger, mens den gamle bro nedrives og erstattes af en ny der fremtidigt anvendes til enten nordgående eller sydgående vognbaner alt efter hvilken side der udvides til. Dermed fortsættes udbygningen af E45/A7 til 6 vognbaner efter samme proces som andre steder i Slesvig-Holsten og Tyskland, hvor man har udvidet motorveje og broer, som f.eks. Störbrücke A23, Kiel-Holtenau Prinz-Heinrich-Brücke B503.  

Andre nødvendige investeringer i Jyllandskorridoren
For at starte i nord skal den 3. Limfjordsforbindelse anlægges omkring Aalborg, E45 skal udvides til 6 vognbaner fra Randers N til Vejle N og fra Kolding N til Christiansfeld. Udvidelsen af E45 holder ikke evigt så derfor bør der også anlægges en Hærvejsmotorvej som omfartsvej til hele Østjylland.

Som aflastning til E45/A7 bør udbygning af rute 11 fra Korskro/rute 30 og Bundesstrasse 5 ned til A23 ved Heide også prioriteres. Der er bl.a. planlagt udbygning til 2+1 mellem Tønning og Husum, og en 1+1 motortrafikvej op til nord for Bredsted, men der er stadig 115km op til Korskro/rute 30 derfra der kun består af alm. hovedlandevej og korte 1+1 motortrafikveje. Strækning er utidssvarende og kører igennem mange byer med hastighedsbegrænsninger. Udbygning til motorvej på hele strækningen er den dyreste løsning, men også samtidig den løsning, der giver den højeste nettonutidsværdi, da den er bedst til at aflaste E45/A7 og skabe erhvervsudvikling.

Kapacitetsproblemerne i Elben tunnelen bør også afhjælpes og derfor bør der presses på for at A20 bliver anlagt vest om Hamborg og under Elben, så trafikken vestpå kan vælge denne rute som alternativ til E47/A7.

Jeg vil gerne på vegne af mange norske, svenske og danske erhvervsfolk opfordre til at danske politikere, såvel regionale som dem der er valgt til Folketinget står sammen for sikre denne vigtige vestlige trafikkorridor som er til gavn for hele Danmarks vækst.

 

Læs også andre klummer

 


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\JENS\Documents\UCONNECT\WWW\www ver09\LinkedIn-logo.png  Profil

Download UCONNECT brochureblad
Copyright © 2012 UCONNECT ApS