&"Jyllandskorridoren - mere vigtig end du aner!" - klumme af Jens Uggerhøj

 

- din forbindelse til kunderne

UCONNECT ApS har opnået
en
AAA kreditvurdering
Yderligere information på www.soliditet.dk

     
  Klumme  
  Af Jens Uggerhøj

 

 
Jyllandskorridoren, mere vigtig end du aner!

Jyllandskorridoren er ikke blot en transportkorridor i Jylland, men en vigtig infrastrukturkorridor der skaber vækst og arbejdspladser, og som strækker sig fra Hamburg i syd til Norge og Sverige i nord.
Flere tyske interesser er meget aktive for at få denne korridor til at fungere optimalt, ikke mindst i Schleswig-Holstein som ser nord-syd korridoren som vigtig for fremtidig vækst.

God infrastruktur er nøglen til vækst og udvikling. Langt  størstedelen af den danske produktion foregår i Jylland, og det er derfor vigtigt, at der er de nødvendige vækstrammer tilstede, herunder en god driftsikker infrastruktur.

Fremskriver man godsmængderne på vejene frem til 2025, vil der sker en fordobling i forhold til i dag, men spørgsmålet er, om kapaciteten følger med?

I Østdanmark øger man kapaciteten med den nye Femern-forbindelse som skal stå klar i 2021. Den giver en god forbindelse mellem Tyskland, Østdanmark og Sverige samt en øget regional vækst langs denne korridor.

Det er lige så vigtig vi sikre, at den jyske infrastruktur kan følge med behovet. I Nordtyskland har vi broen Rader Hochbrucke, der går over Kiel kanalen. Sidste år var det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at forbyde lastvogne i en længere periode med store ulemper for nord-syd gående godstransport til følge. Det kan ske igen. Derfor er det vigtig, at vi fra dansk side lægger pres på, at tyskerne sikrer forbindelsen.

Længere mod nord har vi Vejlefjordbroen, som netop er bliver udvidet, men med de kommende trafikmængder vil det meget snart igen blive en flaskehals.
 
 
Limfjordsforbindelsen har i længere tid været en udfordring, og jo længere tid man udskyder etableringen af den 3 Limfjordsforbindelse, des større bliver problemet.

Indsatsen omkring Jyllandskorridoren er blandt andet sat i rammer "The Jutland Corridor", i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Hansestadt Hamburg og Schleswig-Holstein. I begyndelsen af juni blev der afholdt en konference i Vejle, som tog de første spadestik til et tættere samarbejde og allerede til efteråret afholdes endnu en konference.

Et midtjysk initiativ arbejder på at få bygget Hærvejsmotorvejen som skal aflaste nuværende nord-syd gående motorvej mellem Hobro og Kolding samt give adgang til en øget vækst i det midtjyske.

I Nordjylland er der, udover etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse, igangsat en række aktiviteter, som peger mod Norge. Et er BusinessBroen, som er en samlet indsat, der skal styrke erhvervssamarbejdet mellem det syd-vestlige Norge og nordjyske virksomheder. Hub Hirtshals er en anden aktivitet, som skal styrke den erhvervsmæssige samhandel og infrastruktur til og fra Norge.

SmartLog ved Aalborg Universitet gør også en indsats og har tidligere sat fokus på de udfordringer og muligheder der er i den nordjyske infrastruktur i forbindelse med etableringen af den kommende Femern-forbindelse.

Vigtig er, at alle disse initiativer bliver styrket. Mange danske virksomheder er hver eneste dag afhængig af samhandel og af, at deres varer kan transporteres uden hindringer såvel mod nord som mod syd. Lad os derfor stå sammen, politikere, embedsmænd, erhvervsledere m.fl. om at styrke det samarbejde, der kan sikre en nødvendig infrastruktur og dermed fremtidig vækst.

 

Læs også andre klummer

 


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\JENS\Documents\UCONNECT\WWW\www ver09\LinkedIn-logo.png  Profil

Download UCONNECT brochureblad
Copyright © 2012 UCONNECT ApS